Impressie gemaakt door KOW architecten

Welkom op de website van de Brede School Weespersluis

Op de tijdelijke locatie Papelaan werken de drie schoolbesturen van Weesp samen:
Florente, ASKO en Talent Primair.

De brede school is een samenwerking tussen twee scholen, de gemeente (sportvoorziening), kinderopvang en buitenschoolse opvang (BSO).
De volgende partners werken intensief samen om dit mogelijk te maken:

   

Voor vragen met betrekking tot BS Weespersluis en de tijdelijke locatie Papelaan kunt u zich wenden tot de directie:
Remon Pontman (directeur de Jozefschool) op 0294-414236 of tot
Rutger Slok (directeur De Terp) op 0294-418755.

Het ingevulde aanmeldformulier kan worden ingeleverd op:
Papelaan 99, 1382RK Weesp
Dit kan ook digitaal op r.slok@bsweespersluis.nl of r.pontman@askoscholen.nl