WE ZIJN BEGONNEN!!!!

Met behulp van onze eerste leerlingen hebben wij 10 januari 2019 de school officieel geopend. Het was een bijzonder moment en erg gezellig!

    


Impressie gemaakt door KOW architecten

Welkom op de website van de Brede School Weespersluis

Op de tijdelijke locatie Papelaan werken de drie schoolbesturen van Weesp samen:
Florente, ASKO en Talent Primair.

De Brede School Weespersluis is een samenwerking tussen twee scholen, de gemeente (sportvoorziening), kinderopvang en buitenschoolse opvang (BSO).
De volgende partners werken intensief samen om dit mogelijk te maken:

   

Vanaf 1 februari 2018 zal op deze website informatie te vinden zijn over de samenwerking tussen de partners en de ontwikkelingen rondom de twee scholen, kinderopvang en BSO voor de nieuwe wijk Weespersluis. Ook vindt u op deze website informatie over de tijdelijke huisvesting van de twee scholen aan de Papelaan 99. Deze tijdelijke huisvesting zal vanaf het schooljaar 2018-2019 van start gaan. U kunt zich vanaf nu aanmelden. Kijk hiervoor op de aparte pagina voor de tijdelijke huisvesting.

Als u nog vragen heeft met betrekking tot BS Weespersluis en de tijdelijke locatie Papelaan kunt u zich wenden tot:
Remon Pontman (directeur de Jozefschool) op 0294-414236 of tot
Rutger Slok (directeur De Terp) op 0294-418755.

Het ingevulde aanmeldformulier kan worden ingeleverd op:
De Terp, Schoolpad 1, 1383 EA Weesp of
de Jozefschool, Blomstraat 22, 1382 AJ Weesp.
Dit kan ook digitaal op r.slok@deterpweesp.nl of r.pontman@askoscholen.nl