Impressie gemaakt door KOW architecten

Welkom op de website van de Brede School Weespersluis (tijdelijke locatie)

Twee nieuwe scholen

De bouw van het complex “Brede School Weespersluis” vordert gestaag. Zoals het er nu naar uitziet starten wij januari 2021 in het nieuwe gebouw.

In het complex komen twee nieuwe scholen; “Brede School Weesperrijk” (een school van stichting Florente) en “De Nieuwe Jozef” (een van school van stichting ASKO).

Voor meer informatie over de nieuwe scholen kunt u op deze websites terecht:

www.denieuwejozef.nl
www.bsweesperrijk.nl

Brede School Weespersluis is een samenwerking tussen twee scholen, de gemeente (sportvoorziening), kinderopvang en buitenschoolse opvang (BSO).
De volgende partners werken intensief samen om dit mogelijk te maken:

   

Voor vragen met betrekking tot BS Weespersluis (tijdelijke locatie) kunt u zich wenden tot de directie:
Remon Pontman (directeur de Jozefschool) of
Rutger Slok (directeur De Terp) op 0294-743 050.

Het ingevulde aanmeldformulier kan worden ingeleverd op:
Papelaan 99, 1382RK Weesp
Dit kan ook digitaal op r.slok@bsweespersluis.nl of r.pontman@askoscholen.nl