Tijdelijke huisvesting BS Weespersluis

Sinds schooljaar 2018-2019 is in het gebouw aan de Papelaan 99 in Weesp de Brede School Weespersluis van start gegaan. De school bestaat formeel uit de twee scholen die later een eigen school in het nieuwe gebouw zullen krijgen. In de tijdelijke huisvesting werken deze scholen echter samen als één. Zo zorgen we ervoor dat het onderwijs, aan in eerste instantie een kleine groep kinderen, zo goed mogelijk vorm kan krijgen.

Als u zich aanmeldt voor deze tijdelijke huisvesting worden uw kinderen bij één van beide scholen ingeschreven (formaliteit). Als de nieuwbouw in Weespersluis gereed is hebt u vervolgens de vrije keuze tussen beide scholen. De keuze voor deze tijdelijke huisvesting is dus niet meteen de keuze voor één van beide nieuw te bouwen scholen. U kunt vanaf oktober 2020 uw definitieve keuze kenbaar maken.

Om u enig inzicht te geven waarvoor u uw kind inschrijft hebben beide scholen hun missie en werkwijze globaal beschreven. Deze kunt u bekijken als u klikt op de link in het menu hierboven. In de tijdelijke huisvesting zullen we voorlopig op een meer traditionele manier werken, aangezien het gebouw het volledig implementeren van onze missies en visies niet toestaat. Uiteraard brengen we waar mogelijk elementen van de toekomstige twee scholen in de tijdelijke huisvesting, voor zover die ons dat toestaat.

De inschrijfprocedure voor leerlingen die niet op één van de “Weespersluisscholen” worden aangemeld verloopt volgens het toelatingsbeleid dat geldt voor alle scholen in Weesp.

Voor aanmelding voor Brede School Weespersluis kunt u gebruik maken van deze link:
Inschrijfformulier Nieuwe Leerlingen BS Weespersluis
Het ingevulde inschrijfformulier kan worden ingeleverd op:
Papelaan 99, 1382RK Weesp
Dit kan ook digitaal op r.slok@bsweespersluis.nl of r.pontman@askoscholen.nl

Om in aanmerking te komen voor de tijdelijke huisvesting in Weespersluis is het van belang dat u kunt aantonen in deze wijk te gaan wonen. U kunt uw kind niet aanmelden als uw kind al is ingeschreven op een bestaande school in Weesp.